info@lifeexperts.be
facebook
linkedin
12/02/2021 ipt fiscaliteit eindtaxatie vervroegd pensioen pensioen studiejaren zachte landing

Om het pensioenkapitaal in uw IPT op te nemen tegen een gunsttarief van 10%, moet u tot uw wettelijke pensioenleeftijd actief blijven, of voldoende loopbaanjaren hebben.

"De gouden regel is dat uw aanvullend pensioen moet worden uitgekeerd op het moment dat u uw wettelijk pensioen opneemt."

Wettelijk pensioen in een notendop.

Er is een verschil tussen de wettelijke pensioenleeftijd en de datum waarop iemand ten vroegste zijn wettelijk pensioen kan opnemen (de zogenaamde P-datum).   In myPension vindt u deze twee data terug voor uw persoonlijk situatie.  U vindt hier een handig stappenplan hoe u deze informatie kan uit myPension halen.  

De wettelijke pensioenleeftijd is in een bepaald kalenderjaar voor iedereen gelijk. In 2021 is de wettelijke pensioenleeftijd bijvoorbeeld 65 jaar.  Dat wil zeggen: ben je in 2021 65 jaar, dan heb je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.   Deze wettelijke pensioenleeftijd wordt opgetrokken tot 66 jaar vanaf 2025 en tot 67 jaar vanaf 2030.   Dit geeft deze tabel: 

Uw geboortejaar Uw wettelijke pensioenleeftijd
Geboren vóór 01.01.1960 65 jaar
Geboren na 31.12.1959, maar vóór 01.01.1964 66 jaar
Geboren na 31.12.1963 67 jaar

 

Maar... er is een tweede regel.  U kan ook een vervroegd pensioen aanvragen.  Dit wil zeggen dat u eerder dan de wettelijke pensioenleeftijd uw pensioen kan aanvragen.   Dus misschien kan u in 2021 toch al uw pensioen aanvragen, ook al hebt u de 65 jaar nog niet bereikt.  Dit omdat u voldoende loopbaanjaren op de teller hebt.  Zo kan u dit jaar met vervroegd pensioen gaan vanaf 63 jaar als u een loopbaan van 42 jaar heeft.   En wie een extra lange loopbaan heeft, kan zelfs nog vroeger uitstappen.   

Nieuwe regeling Michel 1 Uitzonderingen lange loopbaan
Ingangsjaar Wettelijke pensioenleeftijd Minimum leeftijd Loopbaanvoorwaarde Toch op 60 jaar na X jaar loopbaan Toch op 61 na X jaar loopbaan
2020 65 63 42 44 43
2021 65 63 42 44 43
2022 65 63 42 44 43
2023 65 63 42 44 43
2024 65 63 42 44 43
2025 66 63 42 44 43
2026 66 63 42 44 43
2027 66 63 42 44 43
2028 66 63 42 44 43
2030 67 63 42 44 43

Nog twee tips:

 • Geregulariseerde studieperiodes (zie hier), tellen niet mee voor de loopbaanvoorwaarde, maar wel voor de berekening van uw pensioenbedrag. 
 • Onthoud vooral dat vervroegd pensioen opnemen betekent dat je effectief uw wettelijk pensioen opneemt.  Maar dan op een eerdere datum dan de wettelijke pensioenleeftijd.  Hier bestaat nog al eens verwarring over. 

Wat dan met het aanvullend pensioen in IPT, wanneer wordt dit uitgekeerd? 

U hebt een polis afgesloten met een bepaalde einddatum.  Die einddatum is over het algemeen 60 jaar, 65 jaar of 67 jaar. Wil dit dan zeggen dat uw pensioenkapitaal wordt uitgekeerd op die leeftijd?  Wel nee.  Niet noodzakelijk.  De gouden regel is dat uw aanvullend pensioen moet worden uitgekeerd op het moment dat u uw wettelijk pensioen opneemt.  De verzekeraar wordt automatisch verwittigd van het feit dat u uw (vervroegd) pensioen heeft opgenomen via Sigedis (databank 2de pijler), en zal u een schrijven sturen met instructies voor vereffening van uw verzekeringscontract.   

 • Voorbeeld 1. Stel dat u uw vervroegd pensioen opneemt op 63 jaar en u had een financieel interessant verzekeringscontract lopen tot 65 jaar (bijvoorbeeld aan een intrestvoet van 3,25%).  En u had dit contract graag nog 2 jaar willen laten oprenten.  Dan kan dat niet.  Dit contract wordt onverbiddelijk vereffend op uw 63ste jaar.  
 • Voorbeeld 2. Zelfde situatie.  En stel nu dat u uw IPT investeerde in een Tak23 fonds.  U stelt vast dat dit fonds uitstekend presteert.  Hierdoor wenst u zeker nog 2 jaar geïnvesteerd te blijven om de opwaartse trend te blijven volgen.  Of - worst case - stel dat het fonds het zeer slecht gedaan heeft, waardoor u even wil wachten van vereffenen, zodat een mogelijk herstel kan volgen.  Wel... ook dan worden deze pensioencontracten vereffend. Zie ook tip 2 hieronder.      
 • Voorbeeld 3.  Het omgekeerde geldt ook.  Stel dat u een contract IPT heeft dat op 60-jarige leeftijd afloopt, en u had gehoopt om op 60 jaar met de uitgekeerde som een bepaalde uitgave te doen.  Weet dan dat dit contract maar ten vroegste uitbetaald zal worden naar aanleiding van uw wettelijk pensioen... en dat is zeker al niet meer op uw 60ste.   Uw contract zal in de meeste gevallen door de verzekeraar automatisch verlengd worden tot uw wettelijke pensioenleeftijd (zie hierboven).  En het zal dan worden uitgekeerd vanaf het moment dat u uw (vervroegd) pensioen aanvraagt. 

Ook hier twee tips:

 • er is een uitzonderingsregel voor degenen geboren ten laatste in 1961. Onze experts kunnen in voorkomend geval hierover meer uitleg geven 
 • voor IPT's belegd in Tak23 adviseren wij onze klanten een zogenaamde "zachte landing" vanaf leeftijd 54-58 jaar. 
  • Dit betekent dat de Tak23 beleggingsmix vanaf die leeftijd best wat defensiever wordt, of zelfs geheel of gedeeltelijk naar het risicoloze Tak21 wordt overgezet.  Zo vermijd je dat uw contract wordt uitgekeerd net op het moment van een sterke daling van de waarde van onderliggende fondsenbelegging.  
  • Maar het zou ook anders kunnen.  Slechts de minderheid van de verzekerden heeft zijn volledig pensioenkapitaal daadwerkelijk nodig op exact het moment van pensioenleeftijd.  In de meerderheid van de gevallen dient dit kapitaal om de levensstandaard op peil te houden in de jaren die daarop volgen.  Focussen op de pensioenleeftijd als beleggingshorizon - met de zachte landing tot gevolg - is niet altijd in het belang van de begunstigde.  Daarom dringen we al jaren aan bij onze verzekeraars om producten of procedures te ontwikkelen waarmee na uitkering van de IPT-kapitalen, en na afhouding van de taxatie 2de pijler, de "naadloze herbelegging" van de 2de pijler naar 4de pijler mogelijk wordt.  In mensentaal: de belegging blijft gewoon doorlopen, maar nu in een privé-polis.   In dit geval wordt de beleggingshorizon niet langer de (onzekere) pensioenleeftijd, en wordt een "zachte landing" overbodig.  Dit zou een stuk logischer zijn in de totaalbenadering van de klant en zeker in het kader van het behoud van levenscomfort op latere leeftijd.   Wij hopen hierover gunstig nieuws te kunnen geven op korte termijn. 

Hoe wordt m'n aanvullend pensioen in IPT dan belast?

Het kapitaal van uw IPT wordt na aftrek van de solidariteits- en bijzondere sociale bijdragen (samen max. 5,55%), belast tegen een tarief dat afhankelijk is van uw leeftijd bij de uitkering, of als u een volledige loopbaan heeft:  

Leeftijd Belasting
Vanaf 60 jaar 20%
Vanaf 61 jaar 18%
Tussen 62 en wettelijke pensioenleeftijd 16,5%
Vanaf wettelijke pensioenleeftijd of pensioenloopbaan van 45 jaar 10%

 

Mocht u hieraan twijfelen: dit is een zeer gunstige taxatie.  Lees er hier meer over.   

Als u geen volledig loopbaan kan voorleggen, zal door de verlenging van de pensioenleeftijd het lagere tarief pas vanaf uw 66ste kunnen als u geboren bent na 31.12.1959, maar vóór 01.01.1964 en vanaf uw 67ste indien u na 31.12.1963 geboren bent.

Uw geboortejaar 10% uitkering mogelijk vanaf
Geboren vóór 01.01.1960 65 jaar
Geboren na 31.12.1959, maar vóór 01.01.1964 66 jaar
Geboren na 31.12.1963 67 jaar

 

Actief blijven is soms de boodschap. 

In België kennen we een pensioenrecht en geen pensioenplicht.  Voldoet u aan de voorwaarden om op (vervroegd) pensioen te gaan, dan moet u niet op pensioen gaan. Neen. U mag op pensioen gaan.    En u moet daarbij uw wettelijk pensioen ook daadwerkelijk aanvragen, het wordt u niet automatisch toegekend.  En zo mag u kiezen om al of niet uw (vervroegd) pensioen aan te vragen op een bepaald moment.  De keuze van dat moment kan soms financieel lonend zijn. 

Wetende dat een daling op de taxatie van de eindkapitalen in de IPT van 6.5% (16.5% tov 10%) vrij substantieel is, kan het als zelfstandige lonen om het aanvragen van uw wettelijk pensioen uit te stellen, en actief te blijven.  Zeker als u aanzienlijke kapitalen in de 2de pijler hebt opgebouwd, waarbij u met een kleine extra inspanning zou kunnen voldoen aan de voorwaarden om uw kapitalen aan 10% in plaats van 16,5% belast te zien.  Daarbij is het nuttig om te weten dat het als zelfstandige voldoende is dat u drie jaar vóór de wettelijke pensioenleeftijd onafgebroken bij een sociale kas aangesloten bent en tijdens die periode ook uw sociale bijdragen voor een hoofdberoep betaald heeft.

Een goed verstaander... 

Hebt u hierover meer vragen of wenst u advies, dan staan onze adviseurs ter beschikking.